Korporativni integritet

Čistoća AD / Korporativni integritet

Redni broj Vrsta fajla Naziv Download
1. Poruka korporativnog integriteta
2. Upit za donaciju (lat)
3. Upit za donaciju (cir)
4. Zahtjev za sponzorstvo (lat)
5. Zahtjev za sponzorstvo (cir)
6. Kodeks za dobavljače i poslovne partnere – MG korporativna porodica
7. Politika zabranjenih aktivnosti
8. Politika zaštite prijavitelja nepravilnosti
9. Program korporativnog integriteta
10. Integrity Compliance Program (eng)
11. Kodeks poslovnog integriteta

ETIČKA LINIJA

ČISTOĆA NA FACEBOOK-u