22. Sjednica skupštine akcionara

Čistoća AD / Vijesti 22. Sjednica skupštine akcionara

cist_admin
05/05/2022

Sjednica Skupštine akcionara će se održati dana 06.06.2022.godine u poslovnim prostorijama „ČISTOĆA“ AD Banja Luka, ul. Braće Podgornika br. 2. Banja Luka, sa početkom u 12,00 časova.

Here is the content, please edit it in the editor.

POSLEDNJE VIJESTI

Dostava računa putem email-a

23.06.2020 | cist_admin

Čistoća Ad je omogućila uslugu dostave računa mailom za sve korisnike, za fizička i pravna lica. Na ovaj način slanja računa korisnici će nakon izvršenog obračuna do 5. u svakom mjesecu dobiti račun putem email-a za izvršene usluge. Detaljnije...

ETIČKA LINIJA

ČISTOĆA NA FACEBOOK-u