23. Sjednica skupštine akcionara

Čistoća AD / Vijesti 23. Sjednica skupštine akcionara

cist_admin
17/05/2023

P O Z I V
za dvadeset treću godišnju sjednicu Skupštine akcionara Privrednog društva za komunalne usluge „Čistoća“ AD Banja Luka
Sjednica Skupštine akcionara će se održati dana 29.05.2023.godine u poslovnim prostorijama „ČISTOĆA“ AD Banja Luka, ul. Braće Podgornika br. 2. Banja Luka, sa početkom u 12,00 časova.

Bilansi na dan 31.12.2022

Izvještaj o radu UO u 2022.godini

Note uz finansijske izvještaje za 2022. godinu

Revizorski izvještaj za 2022. godinu

I-ZDR obrazac

Izvještaj o poslovanju za 2022. godinu

Poziv za 23. godišnju Skupštinu akcionara

POSLEDNJE VIJESTI

Dostava računa putem email-a

23.06.2020 | cist_admin

Čistoća Ad je omogućila uslugu dostave računa mailom za sve korisnike, za fizička i pravna lica. Na ovaj način slanja računa korisnici će nakon izvršenog obračuna do 5. u svakom mjesecu dobiti račun putem email-a za izvršene usluge. Detaljnije...

ETIČKA LINIJA

ČISTOĆA NA FACEBOOK-u