KOMUNALNA OPREMA

Čistoća AD / KOMUNALNA OPREMA

Savremene komunalne djelatnosti se izvode uz upotrebu namjenske mehanizacije i opreme. Komunalna oprema je izložena vremenskim uticajima, djelovanju raznih agresivnih materija i značajnim mehaničkim opterećenjima. Pored toga, komunalna oprema se dizajnira sa ciljem da se uklopi u okruženje u kome je postavljena. Dugotrajno korištenje se postiže pravilnim postupanjem sa postavljenom opremom. Oštećenja ometaju redovne aktivnosti na odvozu smeća.

Komunalna oprema se izrađuje od namjenskih materijala, koji obezbjeđuju potrebnu dugotrajnost i kvalitetno odlaganje gradskog otpada. Kontejneri i druga komunalna oprema se izrađuju od inox materijala, pocinčanih limova, sa ciljem da im se obezbijede potrebne eksploatacione karakteristike.
Zahtjevi za komunalnu opremu podrazumijevaju:

  • Nepropusnost;
  • Odgovarajuću nosivost:
  • Jednostavno prenošenje i manipulisanje komunalnom mehanizacijom;
  • Otpornost na vremenske i druge vanjske uticaje;
  • Otvore odgovarajuće veličine;
  • Jednostavno pražnjenje;
  • Dugotrajnu upotrebu;
  • Otpornost na vatru i agresivne hemijske materije iz otpada;
  • Konstrukciju otpornu na različita mehanička opterećenja;
  • Dopadljiv dizajn, koji omogućava stilsko uklapanje u okruženje.

Savremena komunalna oprema mora ispunjavati brojne eksploatacione standarde. Odgovarajućim zatvaranjem je onemogućeno sakupljanje vode, ispiranje, isticanje tečnosti iz kontejnera i zagađenje okoline, kao i stvaranje neprijatnih mirisa. Komunalna oprema mora ispunjavati i brojne zdravstvene standarde, kao što su zaštita od širenja zaraznih bolesti, zaštita odloženog otpada od glodara i drugih štetočina, zaštita od uticaja vjetra i padavina. Za odlaganje rasutih i drugih vrsta otpada se koristi namjenska komunalna oprema. Sva oprema se izrađuje većim dijelom prema standardnim dimenzijama, mada je moguća izrada po narudžbi. Debljina limova je prilagođena namjeni, a unutrašnjost se štiti bojama otpornim na soli, kiseline i druge agresivne materije, koje se stvaraju odlaganjem otpada.

ETIČKA LINIJA

ČISTOĆA NA FACEBOOK-u