MISIJA

Čistoća AD / MISIJA

Misija preduzeća je organizovano sakupljanje gradskog otpada i savremeno upravljanje otpadom. Saradnja sa stanovništvom i lokalnim zajednicama podstiče stvaranje modernih navika, koje su usmjerene na smanjenje otpada, odvojeno odlaganje, reciklažu i odlaganje prema savremenim propisima za ovu oblast. Otpad se razgrađuje dug vremenski period i njegovo pravilno sakupljanje i obrada imaju izuzetan značaj za zaštitu životne sredine.

Misija “Čistoća” Komunalno uslužno a.d. je zasnovana na višedecenijskom iskustvu i poznavanju vrsta otpada, kao i pravilnih postupaka prerade, odlaganja i neutralisanja. Vizija “Čistoća” Komunalno uslužno a.d. je poboljšanje upravljanja otpadom, kroz unapređenja u radu i uvođenje modernih metoda sakupljanja i prerade otpada. Korištenjem savremene komunalne mehanizacije i opreme, kao i uvođenjem novih metoda sakupljanja i prerade otpada, poboljšavamo kvalitet i povećavamo obim naših usluga. Savremena komunalna sredstva omogućavaju efikasno poboljšanje usluga, koje je neophodno da bi se uspješno odgovorilo na povećane količine raznovrsnog otpada.

Preduzeće je opredijeljeno na razvoj u svim segmentima svoga rada, čime se čuva stečeni ugled i stvaraju uslovi za dalja unapređenja u radu. Stručnjaci za zaštitu životne sredine ističu da je otpad izuzetno opasan zagađivač prirode. Pravilnim upravljanjem otpadom ovo zagađenje se dovoljno smanjuje, ili potpuno neutrališe. “Čistoća” Komunalno uslužno a.d. uspješno sarađuje sa drugim komunalnim preduzećima i korisnicima naših usluga. Ostvarenje naše vizije ubrzava edukacija stanovništva i jačanje ekološke svijesti.
Stalna komunikacija je dio poslovne tradicije našeg preduzeća!

ETIČKA LINIJA

ČISTOĆA NA FACEBOOK-u