GODIŠNJA DJELATNOST

Čistoća AD / GODIŠNJA DJELATNOST

Redovno održavanje

Redovno održavanje čistoće grada se odvija zavisno od vremenskih prilika i promjena koje donose godišnja doba. Održavanje javnih svečanosti i manifestacija postavlja dodatne obaveze pred preduzeća zadužena za održavanje čistoće. Čišćenje i pranje javnih površina, odvoz svih vrsta prikupljenog otpada i održavanje čistoće se izvode kontinuirano tokom cijele godine, u svim vremenskim uslovima. Krupni otpad i druge posebne vrste otpada se odvoze prema sporazumu sa lokalnim zajednicama i dogovorenom rasporedu. Pored redovnih aktivnosti posebne aktivnosti se odvijaju zavisno od godišnjih doba i specifičnih obaveza, koje dobijaju radnici komunalnih preduzeća.

Jesenji program

Jesenji program obuhvata intenzivno čišćenje lišća sa ulica, parkova, trotoara i drugih javnih površina. Redovnim čišćenjem opalog lišća se sprečava njegovo nakupljanje i moguća začepljenja u cijevima za odvod otpadnih voda.

Zimski program

Zimski program je zasnovan na redovnim aktivnostima u okviru zimske službe. Sastoji se od ukljanjanja snijega i leda sa javnih površina, posipanja soli i abrazivnih materijala i drugih aktivnosti u zimskom periodu.

Veliko proljetno čišćenje

Veliko proljetno čišćenje se izvodi u saradnji sa gradskim strukturama i raznim organizacijama. Čistoća” Komunalno uslužno A.D. Banja Luka aktivno sudjeluje u različitim akcijama na uređenju grada. Ljetni period je specifičan po višim temperaturama, povećanim količinama prašine i čestim pranjem ulica i drugih javnih površina.

Pojačano čišćenje

Pojačano čišćenje se izvodi za vrijeme aktivnosti vezanih za održavanje gradskih svečanosti i drugih javnih manifestacija. Grad se intenzivno čisti prije i poslije održavanja ovakvih okupljanja. Uspjeh ovakvih manifestacija u mnogome zavisi od čistoće prostora, na kome se okuplja veliki broj posjetilaca. Redovne gradske svečanosti, kao što je doček nove godine i slične proslave se pripremaju unaprijed od strane gradskih struktura, što podrazumijeva i pravovremene pripreme, koje izvode radnici preduzeća “Čistoća” Komunalno uslužno A.D. Banja Luka. U najsvečanijim trenucima se opravdano očekuje da grad bude najčistiji. Dugogodišnje iskustvo je pouzdana garancija kvalitetnih priprema prostora za razna slavlja.

Pored redovnih gradskih svečanosti, u gradu se dešavaju brojne proslave koje su motivisane posebnim događajima i trenucima iz života grada i njegovih stanovnika. Muzički koncerti, predstave i druga okupljanja se uspješno odvijaju velikim dijelom zahvaljujući urednosti javnih površina. Zajedno sa organizatorima dajemo svoj puni doprinos realizaciji raznovrsnih kulturnih, umjetničkih, zabavnih, sportskih i drugih sadržaja, koji okupljaju veliki broj naših sugrađana.

Veliko jesenje i proljećno čišćenje i uređenje grada su redovne aktivnosti, koje značajno doprinose stvaranju lijepog i čistog grada.

ETIČKA LINIJA

ČISTOĆA NA FACEBOOK-u