Proljećna akcija čišćenja i uređenja grada

Čistoća AD / Vijesti Proljećna akcija čišćenja i uređenja grada

cist_admin
26/03/2017

Ovogodošnja proljećna akcija čišćenja i uređenja grada odvijaće se u periodu od 27.03. do 17.04. 2017. godine. Provođenje svih aktivnosti odvijaće se prema ranije utvrđenom operativnom planu i rasporedu, a u dogovoru sa predstavnicima mjesnih zajednica i sa izvođačima radova. Odlaganje otpada će se vršiti u postavljene kontejnere od 5m³, kao i na druga mjesta pristupačna vozilima za odvoz. Akcija će se provoditi u saradnji sa građanima, školama, ustanovama i udruženjima, a uz koordinaciju sa mjesnim zajednicama i preduzećima koja će vršiti odvoz. Za uspješnost odvijanja akcije vrlo je značajna komunikacija sa MZ-a, kao i sa koordinatorima aktivnosti na terenu.

Krajnji cilj je da se prikupi i iznese što više krupnog otpada, starih stvari, otpada i smeća iz rijeka i potoka i svake druge vrste otpada (izuzev građevinskog otpada, čiji odvoz nije predviđen ovim aktivnostima), koji opterećuje i kontaminira našu životnu sredinu. Prilikom provođenja akcije, a u zavisnosti od zainteresovanosti učesnika, pogotovo učenika osnovnih škola i njihovih nastavnika, izvođači radova će obezbijediti i podijeliti vreće za otpad.

OPERATIVNI PLAN PROVOĐENjA PROLjEĆNE AKCIJE PO MJESNIM ZAJEDNICAMA

PERIOD OD 27.03– 06.04.2017.godine

a) MZ-e urbanog područja Grada (desna obala Vrbasa)

 • KARANOVAC,
 • SRPSKE TOPLICE (lijeva i desna strana),
 • OBILIĆEVO I i II,
 • STARČEVICA,
 • VRBANjA,
 • ADA,
 • DEBELjACI,
 • ČESMA,
 • PRIJEČANI

Izvođač radova je „ČISTOĆA”a.d. BANjA LUKA
b) MZ-e izvan urbanog područja Grada

 • KRUPA NA VRBASU,
 • REKAVICE I i II,
 • KRMINE,
 • AGINO SELO,
 • BOČAC,
 • LjUBAČEVO,
 • STRIČIĆI,
 • PAVIĆI,
 • DONjA KOLA,
 • KOLA,
 • GOLEŠI,
 • ČOKORSKA POLjA.

Izvođač radova je EKO-EURO TIM” BANjA LUKA

PERIOD OD 06.04.-17.04.2017. godine

a) MZ-e urbanog područja Grada (lijeva obala Vrbasa)

 • KOČIĆEV VIJENAC,
 • POBRĐE,
 • LAUŠ I i II,
 • BULEVAR,
 • PAPRIKOVAC,
 • PETRIĆEVAC,
 • CENTAR I i II,
 • BORIK I i II,
 • NOVA VAROŠ,
 • ROSULjE,
 • LAZAREVO I i II,
 • MOTIKE,
 • DRAKULIĆ,
 • ŠARGOVAC,
 • ZALUŽANI,
 • KULjANI.

Izvođač radova je „ČISTOĆA”a.d.BANjA LUKA b) MZ-e izvan urbanog područja Grada

 • STRATINSKA,
 • BRONZANI MAJDAN,
 • KMEĆANI,
 • BORKOVIĆI,
 • GORNjA PISKAVICA,
 • PISKAVICA,
 • BISTRICA,
 • SARAČICA,
 • VERIĆI,
 • ŠIMIĆI,
 • POTKOZARJE,
 • MIŠIN HAN,
 • PRIJAKOVCI,
 • DRAGOČAJ.

Izvođač radova „EKO-EURO TIM” BANjA LUKA

Pranje javnih gradskih površina će se vršiti prema Programu i rasporedu pranja istih, a po potrebi i vanrednim aktivnostima.

KOORDINACIJA AKTIVNOSTI:

1.Odjeljenje za komunalne poslove

tel.051/244-593, 051/244-444,
lokali 774 i 775

2.”ČISTOĆA” a.d. Banja Luka

– tel. 051/312−436
– mob. 066/916-470

3. “EKO-EURO TIM” Banja Luka

– mob. 065/720−855
– mob. 065/919−874

POSLEDNJE VIJESTI

Novih 230 kontejnera za čistiji i uredniji grad

10.10.2018 | cist_admin

Više od 230 novih kontejnera za odlaganje smeća biće ovih dana raspoređeno na gradskom području, u okviru projekta Grada, „Čistoće AD“ i Fonda za zaštitu životne sredine, vrijednog više od 200.000 KM. Ova, najveća nabavka kontejnera u posljednje četiri...

18. Sjednica skupštine akcionara

17.05.2018 | cist_admin

18. sjednica Skupštine akcionara Čistoća AD Banja Luka zakazana je za 22.06.2018. u 12:00 u prostorijama Društva. U nastavku su dokumenti: Poziv za 18. godišnju sjednicu Skupštine akcionara Društva Prijedlozi Odluka 18.godišnje sj.Skupštine akcionara Izvještaj o radu Upravnog odbora...

Štampa računa za 2018. godinu

22.02.2018 | cist_admin

Obavještavaju se korisnici usluge odvoza i odlaganja komunalnog otpada da je Društvo “ČISTOĆA” AD Banja Luka počelo sa štampom računa za prvih šest mjeseci 2018. godine, koji će se putem “Pošte Srpske” korisniku dostaviti na kućnu adresu do dana...

ETIČKA LINIJA

ČISTOĆA NA FACEBOOK-u