Proljećna akcija čišćenja i uređenja grada

Čistoća AD / Vijesti Proljećna akcija čišćenja i uređenja grada

cist_admin
26/03/2017

Ovogodošnja proljećna akcija čišćenja i uređenja grada odvijaće se u periodu od 27.03. do 17.04. 2017. godine. Provođenje svih aktivnosti odvijaće se prema ranije utvrđenom operativnom planu i rasporedu, a u dogovoru sa predstavnicima mjesnih zajednica i sa izvođačima radova. Odlaganje otpada će se vršiti u postavljene kontejnere od 5m³, kao i na druga mjesta pristupačna vozilima za odvoz. Akcija će se provoditi u saradnji sa građanima, školama, ustanovama i udruženjima, a uz koordinaciju sa mjesnim zajednicama i preduzećima koja će vršiti odvoz. Za uspješnost odvijanja akcije vrlo je značajna komunikacija sa MZ-a, kao i sa koordinatorima aktivnosti na terenu.

Krajnji cilj je da se prikupi i iznese što više krupnog otpada, starih stvari, otpada i smeća iz rijeka i potoka i svake druge vrste otpada (izuzev građevinskog otpada, čiji odvoz nije predviđen ovim aktivnostima), koji opterećuje i kontaminira našu životnu sredinu. Prilikom provođenja akcije, a u zavisnosti od zainteresovanosti učesnika, pogotovo učenika osnovnih škola i njihovih nastavnika, izvođači radova će obezbijediti i podijeliti vreće za otpad.

OPERATIVNI PLAN PROVOĐENjA PROLjEĆNE AKCIJE PO MJESNIM ZAJEDNICAMA

PERIOD OD 27.03– 06.04.2017.godine

a) MZ-e urbanog područja Grada (desna obala Vrbasa)

 • KARANOVAC,
 • SRPSKE TOPLICE (lijeva i desna strana),
 • OBILIĆEVO I i II,
 • STARČEVICA,
 • VRBANjA,
 • ADA,
 • DEBELjACI,
 • ČESMA,
 • PRIJEČANI

Izvođač radova je „ČISTOĆA”a.d. BANjA LUKA
b) MZ-e izvan urbanog područja Grada

 • KRUPA NA VRBASU,
 • REKAVICE I i II,
 • KRMINE,
 • AGINO SELO,
 • BOČAC,
 • LjUBAČEVO,
 • STRIČIĆI,
 • PAVIĆI,
 • DONjA KOLA,
 • KOLA,
 • GOLEŠI,
 • ČOKORSKA POLjA.

Izvođač radova je EKO-EURO TIM” BANjA LUKA

PERIOD OD 06.04.-17.04.2017. godine

a) MZ-e urbanog područja Grada (lijeva obala Vrbasa)

 • KOČIĆEV VIJENAC,
 • POBRĐE,
 • LAUŠ I i II,
 • BULEVAR,
 • PAPRIKOVAC,
 • PETRIĆEVAC,
 • CENTAR I i II,
 • BORIK I i II,
 • NOVA VAROŠ,
 • ROSULjE,
 • LAZAREVO I i II,
 • MOTIKE,
 • DRAKULIĆ,
 • ŠARGOVAC,
 • ZALUŽANI,
 • KULjANI.

Izvođač radova je „ČISTOĆA”a.d.BANjA LUKA b) MZ-e izvan urbanog područja Grada

 • STRATINSKA,
 • BRONZANI MAJDAN,
 • KMEĆANI,
 • BORKOVIĆI,
 • GORNjA PISKAVICA,
 • PISKAVICA,
 • BISTRICA,
 • SARAČICA,
 • VERIĆI,
 • ŠIMIĆI,
 • POTKOZARJE,
 • MIŠIN HAN,
 • PRIJAKOVCI,
 • DRAGOČAJ.

Izvođač radova „EKO-EURO TIM” BANjA LUKA

Pranje javnih gradskih površina će se vršiti prema Programu i rasporedu pranja istih, a po potrebi i vanrednim aktivnostima.

KOORDINACIJA AKTIVNOSTI:

1.Odjeljenje za komunalne poslove

tel.051/244-593, 051/244-444,
lokali 774 i 775

2.”ČISTOĆA” a.d. Banja Luka

– tel. 051/312−436
– mob. 066/916-470

3. “EKO-EURO TIM” Banja Luka

– mob. 065/720−855
– mob. 065/919−874

POSLEDNJE VIJESTI

Dostava računa putem email-a

23.06.2020 | cist_admin

Čistoća Ad je omogućila uslugu dostave računa mailom za sve korisnike, za fizička i pravna lica. Na ovaj način slanja računa korisnici će nakon izvršenog obračuna do 5. u svakom mjesecu dobiti račun putem email-a za izvršene usluge. Detaljnije...

ETIČKA LINIJA

ČISTOĆA NA FACEBOOK-u