PROVJERI STANJE

Čistoća AD / PROVJERI STANJE

Registruj se besplatno

Za sve korisnike usluga Čistoća AD, omogućena je online provjera stanja računa. Da bi ste koristili ovaj servis potrebno je da se registrujete sa vašom korisničkom šifrom.

Besplatna registracija
Pristup nalogu sa bilo koje lokacije
Uvid u stanje vašeg računa
Detaljna finansijska kartica
Upustvo za registraciju

ETIČKA LINIJA

ČISTOĆA NA FACEBOOK-u