Registracija

Čistoća AD / Registracija

Register For This Site

Čistoća AD - Banja Luka - Registracija za servis online provjere računa

Korisnička šifra i ime i prezime moraju da odgovaraju istom korisniku usluge, u protivnom neće biti odobrena registracija. Detaljno upustvo za registraciju možete pogledati ovdje

ETIČKA LINIJA

ČISTOĆA NA FACEBOOK-u