METALNA AMBALAŽA

Čistoća AD / METALNA AMBALAŽA

Metalna ambalaža se odlaže u namjenske vidljivo označene kontejnere. U ove kontejnere se ne odlažu: limenke u kojima je čuvan opasni otpad, limenke koje sadrže ostatke hemijskih jedinjenja, kao što su boje, lakovi, ulja i druge agresivne supstance. Reciklažom metalnog otpada se stvaraju značajne uštede energije, koja je potrebna za proizvodnju metalnih proizvoda. Smanjenjem potrošnje energije se znatno smanjuje emisija štetnih gasova, otpadnih voda i drugih vidova zagađenja životne sredine.

Izrada limenke za istu količinu raznih napitaka zahtijeva do dvadeset puta veći utrošak energije od proizvodnje staklene ambalaže. Metalna ambalaža je često daleko skuplja od zapakovanih proizvoda. Prerada rude u metal proizvodi ogromne količine opasnih gasova. Metalni ambalažni otpad je visoko vrijedna sirovina. Posebno se ističe aluminijumski otpad, koji se lako prerađuje. Metalni otpad se izrazito efikasno reciklira, uz velike finansijske uštede i izrazito smanjeno zagađenje životne sredine. Reciklažom aluminijuma troši se do dvadeset puta manje energije, nego za proizvodnju iz boksitne rude. Proizvodi od recikliranog metala imaju potpuno iste eksploatacione karakteristike.

Teški metali se nalaze u baterijama iz kojih se uspješno izdvajaju postupcima reciklaže, a mogu se reciklirati do 500 puta. Teški metali su veliki zagađivači prirode i baterije se smatraju opasnim otpadom. Reciklažom se umjesto otpada dobija važna sekundarna sirovina. Značajne količine metala se nalaze u kućanskim aparatima. Bijela tehnika je značajan izvor otpadnih metala, jer stari automobili i bijela tehnika sadrže veliki udio metala, pa se većina njihovih dijelova može ponovo koristiti.

ETIČKA LINIJA

ČISTOĆA NA FACEBOOK-u