PET AMBALAŽA

Čistoća AD / PET AMBALAŽA

PET je oznaka za polietilentereftalat koji se koristi za proizvodnju plastične ambalaže za razne napitke. To je poliester sa bitno poboljšanim osobinama. Proizvodi se iz nafte i zemnog gasa. Pored brojnih eksploatacionih prednosti predstavlja veliki ekološki problem. PET ambalaža obuhvata sve plastične boce za različite napitke. Odvojenim sakupljanjem i odlaganjem u posebne kontejnere ova vrsta otpada se reciklira i koristi za ponovnu upotrebu. Prije odlaganja u kontejner, boca se otvori, zgnječi i ponovo zatvori čepom. Ovako odložene boce zauzimaju manje prostora u namjenskim kontejnerima za sakupljanje PET ambalaže. Porast kupovine napitaka, koji su flaširani u PET ambalaži, povećava udio PET ambalaže u kućnom otpadu. Takođe, zauzima i veliki prostor na deponijama, a razgradnja ovakve ambalaže traje stotinama godina.

Velika zapremina PET ambalaže značajno povećava troškove sakupljanja i transporta. Efikasnom organizacijom prikupljanja i reciklaže sprečava se ubrzano zatrpavanje deponija, kao i nestručno i opasno nekontrolisano spaljivanje. Proizvodnja PET ambalaže je u stalnom porastu zbog brojnih eksploatacionih prednosti. Ovakva ambalaža je hemijski i makrobiološki bezbjedna, lako se prave boce raznih veličina, boja i oblika, što je veliko olakšanje za promociju proizvoda. Cijena proizvodnje je prihvatljiva, a boce su nepovratne, jednostavne za pakovanje i transport, lako se održavaju i čuvaju.

Porast proizvodnje stvara ogromne količine odbačenih boca, koje zauzimaju ogroman prostor na komunalnim i “divljim” deponijama. Razgradnja boca prirodnim putem je prespora, što predstavlja veliki ekološki problem. Jedino efikasno rješenje ovakvih problema je odvojeno sakupljanje i reciklaža. Reciklirani granulati su jeftini i prihvatljivi za proizvodnju PET ambalaže. Reciklaža PET ambalaže u svijetu se i dalje istražuje. Istraživanja u razvijenim zemljama pokazuju da je procesom reciklaže obuhvaćeno do dvije trećine PET ambalaže. Pored zaštite životne sredine procesom reciklaže se stvaraju značajne uštede.

OTKUP PET AMBALAŽE

PET AMBALAŽA

0,40 KM / kg

  • Vaganje u Čistoći
  • Isplata na licu mjesta

ETIČKA LINIJA

ČISTOĆA NA FACEBOOK-u