FIZIČKA LICA

Čistoća AD / FIZIČKA LICA

CJENOVNIK USLUGA ZA FIZIČKA LICA

Iskazane cijene uvećavaju se za troškove transporta od 1,10 KM po pređenom kilometru za usluge koje se izvrše na lokaciji udaljenoj preko 20 kilometara od sjedišta Društva. Generalnom direktoru Društva ostavlja se diskreciono pravo da u specifičnim uslovima, u zavistnosti od složenosti pružanja usluga, definiče i zaključi ugovorene uslovve pružanja usluga trećim licima u kojima ugovorena cijena odstupana niže ili više u odnosu na cijene definisane zvaničnim cjenovnikom. Ovaj cjenovnik stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 01.09.2014. godine. Sa danom primjene ovog cjenovnika prestaje da važi cjenovnik usluga od 26.08.2011.godine i Odluka o izmjeni Cjenovnika usluga broj: 89-6/13 od 06.02.2013. godine.

SLUŽBA ZA ODVOZ OTPADA

Za više informacija kontaktirajte nas

+387 (0)51 304-015

svjetlana.bujic@cistocabl.com

UslugaNaziv uslugeOsnovna cijenaCijena sa PDV-omPorez
001Odvoz otpada DOMAĆINSTVA (m2)0,1400,16017%
002Odvoz otpada SEOSKO PODRUČJE (mjesečno)6,1537,2017%
172Odvoz otpada AUTOPODIZAČEM125.00146.2517%
002Odvoz otpada SPECIJALKOM105.00122.8517%
180Odvoz otpada GRAJFEROM145.00169.6517%
004Odvoz otpada KIPEROM mašinski utovar145.00169.6517%
189Odvoz otpada KIPEROM ručni utovar160.00187.2017%
006Odvoz otpada TRAKTOROM115.00134.5517%
007Isporuka ind.vode u grad.zoni cist.10m3130.00152.1017%
008Isporuka ind. vode van grad.zone do 50km zap.10m3160.00187.2017%
212Crpljenje septičkih jama60.0070.2017%
015Cisterna za pročepljenje KANALDŽET100.00117.0017%
159Odvoz klaoničkog otpada do 1000 kg203.00237.5117%
30Odvoz klaoničkog otpada od 1001 do 2000 kg303.00354.5117%
143Čišćenje IMT na čišćenju snijega po satu70.0081.9017%
183Rad radnika po satu5.987.0017%
187Cisterna za pranje po satu86.00100.6217%
121Odvoz stakla grajferom145.00169.6517%
125Čišćenje uljnih separatora po m3110.00128.7017%
20Odvoz otpadnog pepela po turi550.00643.5017%
132Odvoz pres. kontejnera po turi210.00245.7017%
211Preuzimanje otpadnog ulja po litri0.100.1217%
016Odvoz klaoničkog otpada po kg0.200.2317%
190Čišćenje separatora-autopraona77.0090.0917%

ETIČKA LINIJA

ČISTOĆA NA FACEBOOK-u