PRAVNA LICA

Čistoća AD / PRAVNA LICA

CJENOVNIK USLUGA ZA PRAVNA LICA

Iskazane cijene uvećavaju se za troškove transporta od 1,10 KM po pređenom kilometru za usluge koje se izvrše na lokaciji udaljenoj preko 20 kilometara od sjedišta Društva. Generalnom direktoru Društva ostavlja se diskreciono pravo da u specifičnim uslovima, u zavistnosti od složenosti pružanja usluga, definiče i zaključi ugovorene uslovve pružanja usluga trećim licima u kojima ugovorena cijena odstupana niže ili više u odnosu na cijene definisane zvaničnim cjenovnikom. Ovaj cjenovnik stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 01.09.2014. godine. Sa danom primjene ovog cjenovnika prestaje da važi cjenovnik usluga od 26.08.2011.godine i Odluka o izmjeni Cjenovnika usluga broj: 89-6/13 od 06.02.2013. godine.

CIJENE USLUGA ODVOZA OTPADA KOJE SE FAKTURIŠU PO m2 KORIŠTENE POVRŠINE

RBNaziv uslugePovršina prostoraOsnovna cijenaCijena sa PDV-omNapomena
1KONTEJNER 5m3 – jedna tura 125.00146.251000 m2
2KVADRAT PROIZVODNE HALE 0.150.17KM/ m2
3TRGOVINE0-100 m20.470.55 
4TRGOVINE101-300 m20.360.42 
5TRGOVINE301-600 m20.250.29 
6TRGOVINE601- na vise0.140.16 
7UGOSTITELJSKE RADNJE0-100 m20.560.65 
8UGOSTITELJSKE RADNJE101-300 m20.430.50 
9UGOSTITELJSKE RADNJE301-600 m20.300.35 
10UGOSTITELJSKE RADNJE601- na više0.170.19 
11APOTEKE I LJEKARSKE ORDINACIJE0-100 m20.230.26 
12APOTEKE I LJEKARSKE ORDINACIJE101-300 m20.200.23 
13APOTEKE I LJEKARSKE ORDINACIJE301-600 m20.180.21 
14APOTEKE I LJEKARSKE ORDINACIJE601- na vise0.140.16 
15KANCELARIJSKI PROSTOR0-100 m20.200.23 
16KANCELARIJSKI PROSTOR101-300 m20.180.21 
17KANCELARIJSKI PROSTOR301-600 m20.170.19 
18KANCELARIJSKI PROSTOR601- na više0.140.16 
19ZANATSKE RADNJE pekare, zlatare, frizerski saloni i dr.m20.360.42

CIJENE USLUGA ZA SAMOSTALNE PREDUZETNIKE

UslugaNaziv uslugeOsnovna cijenaCijena sa PDV-omPorez
202Odvoz otpada AUTOPODIZAČEM125.00146.2517%
002Odvoz otpada SPECIJALKOM105.00122.8517%
203Odvoz otpada GRAJFEROM145.00169.6517%
004Odvoz otpada KIPEROM mašinski utovar145.00169.6517%
133Odvoz otpada KIPEROM ručni utovar160.00187.2017%
006Odvoz otpada TRAKTOROM115.00134.5517%
007Isporuka ind.vode u grad.zoni cist.10m3130.00152.1017%
008Isporuka ind. vode van grad.zone do 50km zap.10m3160.00187.2017%
201Crpljenje septičkih jama100.00117.0017%
204Cisterna za pročepljenje KANALDŽET120.00140.4017%
159Odvoz klaoničkog otpada do 1000 kg203.00237.5117%
30Odvoz klaoničkog otpada od 1001 do 2000 kg303.00354.5117%
205Čišćenje separa. autopraona ciste. 5m377.0090.0917%
147Čišćenje separatora cisternom po m3100.00117.0017%
124Čišćenje separatora cisternom100.00117.0017%
143Čišćenje IMT na čišćenju snijega po satu70.0081.9017%
183Rad radnika po satu5.987.0017%
122Rad cisterne na pranju po satu86.00100.6217%
121Odvoz stakla grajferom145.00169.6517%
125Čišćenje uljnih separatora po m3110.00128.7017%
20Odvoz otpadnog pepela po turi550.00643.5017%
132Odvoz pres. kontejnera po turi210.00245.7017%
138Odvoz LISTA specijalkom275.00321.7517%
208Preuzimanje otpadnog ulja po l0.100.1217%
162Odvoz klaoničkog otpada po kg0.200.2317%
209Uljna ambalaža i zauljene krpe po kg3.003.5117%
207Rad cisterne40.0046.8017%
206Čišćenje separatora po ugovoru110.00128.7017%

CIJENE USLUGA ZA PREDUZEĆA

UslugaNaziv uslugeOsnovna cijenaCijena sa PDV-omPorez
001Odvoz otpada AUTOPODIZAČEM125146.2517%
002Odvoz otpada SPECIJALKOM105122.8517%
003Odvoz otpada GRAJFEROM145169.6517%
004Odvoz otpada KIPEROM mašinski utovar145169.6517%
133Odvoz otpada KIPEROM ručni utovar160187.217%
006Odvoz otpada TRAKTOROM115134.5517%
007Isporuka ind.vode u grad.zoni cist.10m3130152.117%
008Isporuka ind. vode van grad.zone do 50km zap.10m3160187.217%
011Crpljenje10011717%
014Cisterna za pročepljenje KANALDŽET120140.417%
159Odvoz klaoničkog otpada do 1000 kg203237.5117%
30Odvoz klaoničkog otpada od 1001 do 2000 kg303354.5117%
017Čišćenje separatora iz autoprona7790.0917%
124Čišćenje separatora cisternom10011717%
143Čišćenje IMT na čišćenju snijega po satu7081.917%
183Rad radnika po satu5.986.99717%
122Rad cisterne na pranju po satu86100.6217%
121Odvoz stakla grajferom145169.650.17
125Čišćenje uljnih separatora po m3110128.717%
20Odvoz otpadnog pepela po turi550643.517%
132Odvoz pres. kontejnera po turi210245.717%
135Preuzimanje otpadnog ulja po l0.10.11717%
016Odvoz klaoničkog otpada po kg0.20.23417%

ETIČKA LINIJA

ČISTOĆA NA FACEBOOK-u