Dostava računa putem email-a

Čistoća AD / Vijesti Dostava računa putem email-a

cist_admin
23/06/2020

Čistoća Ad je omogućila uslugu dostave računa mailom za sve korisnike, za fizička i pravna lica. Na ovaj način slanja računa korisnici će nakon izvršenog obračuna do 5. u svakom mjesecu dobiti račun putem email-a za izvršene usluge. Detaljnije informacije o ovom servisu možete pronaći na linku, putem broja telefona: +387 51 304 477, ili lično u sjedištu preduzeća na adresi Braće Podgornika 2, svakim radnim danom od 07:30 – 15:00. Svaki korisnik koji se odluči za ovaj način slanja računa, neće dobijati račune u pisanoj formi.

POSLEDNJE VIJESTI

Dostava računa putem email-a

23.06.2020 | cist_admin

Čistoća Ad je omogućila uslugu dostave računa mailom za sve korisnike, za fizička i pravna lica. Na ovaj način slanja računa korisnici će nakon izvršenog obračuna do 5. u svakom mjesecu dobiti račun putem email-a za izvršene usluge. Detaljnije...

ETIČKA LINIJA

ČISTOĆA NA FACEBOOK-u